SAMOREALIZACIJA

>


I NIVO: DUHOVNO PROČIŠĆENJE I ANTISTRES PROGRAM
II NIVO: RESTRUKTUISANJE GENETSKOG KODA I KARME
III NIVO: SAMOISTRAŽIVANJE

I NIVO: DUHOVNO PROČIŠĆENJE I ANTISTRES PROGRAM

NAMENA: pogodno je za svaku osobu, a posebno za one koju su izloženi svakodnevnom stresu

METOD: kombinacija meditacija i mudri
a) meditacije su osnov, praktikuju se izgovaranjem u sebi ili
pomišlju, a potom sledi prepuštanje
b) mudre znatno upotpunjuju proces

PRIMENA: u prvih mesec dana, svaki dan se praktikuje ceo program, a potom najmanje jednom nedeljno ceo program i svakodnevno drugu i treću vežbu

NAPOMENA: u samorealizaciji, idući korak po korak kroz navedena tri nivoa, puni efekat se postiže ako se inicira sa instruktorom


DUHOVNO PROČIŠĆENJE
antistres program

1. Molba: "Molim da mi se optimalizuje nervni sistem."
   
    Mudra A: jačanje nervnog sistema (ž/m) 

    Vreme: 3'

    Vizuelizacija: mozak i kičmena moždina

- stojati ili sedeti prave kičme  
         
- žene: leva ruka se podigne do visine uha, dlan okrenut prema napred (od nas), spojimo palac i srednji prst u krug, a ostali prsti su ispravljeni;
desna ruka je položena ispred solarnog pleksusa sa dlanom ka nebu, palac i mali prst su spojeni, ostali prsti su ispravljeni;

- pozicija za muškarce: desna ruka se podigne do visine uha, dlan okrenut prema napred (od nas), spojimo palac i domali prst u krug, a ostali prsti su ispravljeni; leva ruka je položena ispred solarnog pleksusa sa dlanom ka nebu, palac i mali prst su spojeni, ostali prsti su ispravljeni;

- udisati na nos u 4 etape, a izdisati na blago otvorena usta u 1 snažnom izdisaju.

pozicija ruku za žene
pozicija ruku za muškarce

 

     Mudra B: za nervni sistem

     Vreme: 7'

      Vizuelizacija: mozak i kičmena moždina
   
  - stojati ili sedeti prave kičme
- obe šake su u nivou grudi (4-ta čakra) sa prstima usmerenim ka nebu,
- desna ruka je stavljena (ukrštene u korenu zgloba ruke) na levu nadlanica o nadlanicu, srednji prsti i palčevi su spojeni na svakoj šaci, kažiprsti su ukršteni krajevima prstiju, mali prsti su takođe ukršteni, domali prsti su slobodni; ruke se drže slobodno, bez naprezanja.

 

Povratak

2. Molba: "Molim da mi se eliminišu destruktivne emocije iz amigdala."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija:  amigdale

    Mudra: obostrana mukula na slepoočnice

     - svi prsti šake se spoje i stavljaju na slepoočnice

Povratak


3. Molba: "Molim da mi se eliminišu uzroci stresova."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija: "treće oko" (limbički sistem)

     Mudra:

      - leva ruka je stavljena na donji tan tijen, palac i kažiprst spojeni

- desna šaka je stavljena na čelo sa dlanom okrenutim spolja (od
nas), palac je malko savijen, a prsti su pruženi i spojeni, oči zatvorene

Povratak


4. Molba: "Molim da mi se eliminišu destruktivni koncepti."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija: limbički sistem/mozak

    Mudra:  

    - radi se sa obe šake isto, palac se osloni na 2. falangu kažiprsta, ostali prsti pruženi

Povratak 


5. Molba: "Molim da mi sazri (optimalizuje) limbički sistem."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija: limbički sistem/mozak

    Mudra:

    - palac i srednji prst, obe šake isto

Povratak  


6. Molba: "Molim da mi se optimalizuje (poveća) ljubav prema sebi."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija: grudni koš (srce i duša)

    Mudra:

    - palac i mali prst, obe šake isto

Povratak  


7. Molba: "Molim da mi sazri centar za sreću."

    Vreme: 10'

    Vizuelizacija: međumozak (diencefalon), mozak

    Mudra:

    - saviti domali i mali prst na dlan i osloniti palac na njih, ostali pruženi, obe šake isto

Povratak  


Napomena:

1. Limbički sistem (instikti, emocije, ponašanje):      
                                                           

    - hipokampus (memorija)
- hipotalamus (hormoni)
- amigdale ("skladište" emocionalne memorije)
- neokortex ("misleći" mozak)
- supstanca nigra (učestvuje u regulisanju hormona, pre svega dopamina)

 

2. Međumozak:

    - najviši senzitivni centar
- epifiza
- hipofiza
- emocije
- seksualnost
- san...

Povratak


 

II NIVO: RESTRUKTUISANJE GENETSKOG KODA I KARME
                                                          

NAMENA: - eliminacija mogućih uzroka bolesti u genetskom kodu

- optimalizacija funkcije genetskog koda

- eliminacija karmičkih uzroka bolesti

- optimalizacija ispoljavanja karme

- osvešćivanje procesa samorealizacije

- priprema za samoistraživanje

METOD: 
   
A etapa: snižavanje moždanih talasa na delta nivo

1. "Molim da mi se snize moždani talasi na alfa nivo."


2. "Molim da mi se snize moždani talasi na teta nivo."

3. "Molim da mi se snize moždani talasi na delta nivo."


Vizuelizacija:  ovlaš mozak prilikom izgovaranje molitve ili pomisli u sebi

Vreme: za svaku pojedinačnu molbu od 1 do 5 minuta

Napomena: molba se može uputiti: "Bogu", "Apsolutu", "Stvarnosti","Univerzumu", "Sopstvu", "Jastvu"... ili koristiti kako je predloženo.

Molbe prati prepuštanje, posmatranje, predavanje...

Moždani talasi
Frekvencija
Proces
Opis

beta

14-30 Hz
razgovor

alfa

7-14 Hz
plitko meditativno stanje

teta

3,5-7 Hz
duboko meditativno stanje

delta

0,5-3,5 Hz
transcendentacija

praznina

0,0-0,5 Hz
svesnost o praznini

 

B etapa: rad na delta nivou

1. "Molim da mi se eliminišu uzroci bolesti u genetskom kodu."

Vizuelizacija: ovlaš fizičko telo pri izgovaranju ili pomisli

Vreme: 15-20 minuta

2. "Molim da mi se optimalizuje genetski kod."

Vizuelizacija: ovlaš fizičko telo pri izgovaranju ili pomisli

Vreme: 15-20 minuta

3. "Molim da mi se eliminišu karmički uzroci bolesti."

Vizuelizacija: ovlaš fizičko telo pri izgovaranju ili pomisli

Vreme: 15-20 minuta

4. "Molim da mi se optimalizuje ispoljavanje karme."

Vizuelizacija: nema

Vreme: 15-20 minuta


Napomena: molba se može uputiti: "Bogu", "Apsolutu", "Stvarnosti","Univerzumu", "Sopstvu", "Jastvu"... ili koristiti kako je predloženo.

Molbe prati prepuštanje, posmatranje, predavanje...

NAPOMENA:

- inicijatički postupak bi trebalo uraditi sa instruktorom

- za ozbiljan rezultat neophodno je ponavljati postupak svaki dan u toku mesec dana, a potom po savetu instruktora

Povratak