PUBLIKACIJA

Image

Cena: 1800,00 rsd
Sreća postoji u stanju bez ega. Stanje bez ega govori o potpunoj integrisanosti, znanju o sebi i sveopštoj povezanosti, unutrašnjoj harmoniji i slobodi. Ključ leži u tome da se prevaziđu spone individualne identifikacije. Pravi identitet prevazilazi prostor i vreme, te uzrok i posledice......detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Kreativna empatija je prirodni izraz i posledica razvoja svesnosti. Podrazumeva svesno nastojanje da se pomogne ljudima oko nas, bilo posredno bilo neposredno. Stavom angažovane empatije i sami integrišemo mentalne, emocionalne i duhovne kapacitete i razvijamo izuzetan instrument samorealizacije. Kroz procese osvešćivanja spoznajemo svoje božansko biće, svoju pravu prirodu. Ali, to nije sve!...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Misija i uloga lidera jeste da svojim postojanjem i aktivnošću budi druge. U poslovnom svetu biti lider nije samo posao, ali se realizuje i kroz posao. Lider je “iznad toga” – on kreira posao.Osnovni način na koji integralni lider deluje jeste stimulacija razvoja svesnosti ili rezonantni razvoj svesnosti, tako da se kroz sopstvenu samorealizaciju i drugi realizuju i postanu lider...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Um projektuje svet iz sebe da bi ga ponovo uvukao u sebe. Kada um osvane iz Boga (Stvarnosti, Apsoluta) pojavljuje se i svet kao igra života igra uma, a kada se svet manifestuje, ta sama pojavnost zaklanja istinu, odnosno Stvarnost i obratno, kada svet sa celokupnom igrom života nestaje,. ...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Knjiga koja je pred Vama nadovezuje se na prethodne četiri:
- "Svet Energija",
- "Sazrevanje Svesti"
- "Isceljivanje Energijama" i
- "Zrela Svest" ...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Knjiga koja je pred Vama nadovezuje se na prethodne tri: "Svet Energija", "Sazrevanje Svesti" i "Isceljivanje Energijama", u kojima se izlaže višegodišnjim:...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Ova knjiga pokušava da odgovori na pitanja: šta je čovek i gde je on, da li može i kako da komunicira sa svetovima koje čulima ne zapaža...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd
Koristeći vremensku mašinu, o kojoj je sam Nikola Tesla za života govorio pred zapanjenim slušaocima svoga vremena, „doveli“ smo velikog naučnika u naš 21. vek (kroz koji se on, tako vanvremen, već sam po sebi proteže) i – saslušali njegove dragocene lekcije. Životno delo nemoguće je zaokružiti bez sklada tela i uma. Samo kroz disciplinu i postepene promene koje ona donosi, imaćemo potencijal da usvojimo Tesline „magične“ moći koje smo za ovu priliku nazvali po našem naučniku: TESLIN SAN, TESLINA MEDITACIJA i TESLINA MOĆ VIZUALIZACIJE. ...detaljnije...

Image

Cena: 1800,00 rsd

Nivo I

PROČIŠĆENJE

Lekcija 1

TRI HARMONIJE

Lekcija 2

NADI KANALI

...detaljnije...