Razvoj svesnosti lidera


cena: 1800,00 rsd Poruči

Autori: Zoran i Dušan Gruičić
Format: 21 x 15 cm
Publikovano: Novi Sad, 2011. godine

OPIS:

Misija i uloga lidera jeste da svojim postojanjem i aktivnošću budi druge. U poslovnom svetu biti lider nije samo posao, ali se realizuje i kroz posao. Lider je “iznad toga” – on kreira posao. Osnovni način na koji integralni lider deluje jeste stimulacija razvoja svesnosti ili rezonantni razvoj svesnosti, tako da se kroz sopstvenu samorealizaciju i drugi realizuju i postanu lideri. Konstantni razvoj svesnosti kroz određeni rad na sebi je uslov za svakog lidera, ali polazni osnov je shvatanje liderstva kao instrumenta samospoznaje i kreativne empatije kao osnovnog odnosa prema sebi i drugima.

SADRŽAJ:

UVOD

1. POJAM LIDERA I PROBLEMI U LIDERSTVU
1.1. Liderstvo
1.2. Autentičnost liderstva/lidera
1.3. Lideri i menadžeri
1.4. Lider
1.5. Problemi lidera

2. SAMOSVESNOST LIDERA
2.1. Samosvesnost
2.2. Ispoljavanje samosvesnosti

3. UMEĆA LIDERA
3.1. Umeća samospoznavanja
3.2. Lična umeća
3.3. Društvena umeća
3.4. Umeća pristupa (metod)

4. INTEGRALNI LIDER
4.1. Duhovnost i liderstvo
4.2. Integralni lider
4.3. Delovanje integralnog lidera

5. RAZVOJ SVESNOSTI LIDERA
5.1. Primarni potencijali
5.2. Motivacija
5.3. Put svesnosti
5.4. Metod
5.5. Put ka promeni

6. PUT SVESNOSTI
6.1. Elementi puta svesnosti
6.2. Meditacije
6.3. Rad sa liderima

PRILOG I: Antistres program
PRILOG II: Restruktuisanje genetskog koda i karme
PRILOG III: Samoistraživanje
PRILOG IV: Specifične meditacije

7. ISTRAŽIVANJA

ZAKLJUČAK

INDEKS POJMOVA

LITERATURA KOJU PREPORUČUJEMO


Nazad