OSNOVNE MUDRE


Mudra na sanskritu znači zatvaranje, pečat. To su položaji prstiju, šaka i ruku koji izazivaju vibratorno-energetske procese kod čoveka. U većini knjiga su opisane pojedinačne mudre proizašle iz osnovnih, a mi smo se opredelili da pojasnimo ove osnovne mudre kojima smo dali naš naziv, opis, sliku i efekte delovanja.

Prilikom primene pet osnovnih mudri treba imati u vidu:

  1. -         položaj – najbolje je zauzeti sedeći položaj na stolici, neki od joga položaja za meditiranje i sl, ali se može praktikovati i za vreme gledanja TV, u pozorištu, autobusu, vozu ili na sedeljci... kada će efekti biti manji;
  2. -         vreme – značajniji efekti postižu se nakon 3 minuta, a mogu se praktikovati neograničeno.


I mudra:
naziv
: mudra Životne energije

opis: prste leve i desne šake sastaviti u krilu kao da držimo manju loptu

Mudra Zivotne energije

efekti delovanja: pojačava ravnomerno konstituisanje Životne energije (ki, chi, prana) u fizičkom telu

 


II mudra:

naziv: mudra Životnog stuba

opis: spojiti palac i mali prst leve šake u krug, zatim provući mali prst i spojiti sa palcem desne šake u lanac, a ostale prste spojiti i staviti u krilo

mudra Zivotnog stuba
mudra Životnog stuba
mudra Životnog stuba

efekti delovanja: pojačava konstituisanje Životne energije u Životnom stubu u fizičkom telu stimulišući tri osnovna „nadi“ kanala, Centralni kanal čakri i čakre čime utiču na Kundalini i Bindu

 


III mudra:

naziv: mudra pročišćenja

opis: spojiti palac i domali prst leve šake u krug, zatim provući domali prst desne šake i spojiti sa palcem desne šake u lanac, a ostale prste spojiti i staviti iza glave na potiljak

mudra pročišćenja
mudra pročišćenja
mudra pročišćenja
mudra pročišćenja

efekti delovanja: eliminacija sopstvenih negativnih emocija i misli

napomena: vidi položaj desne šake Isusa na ikonama

 


IV mudra:

naziv: mudra osvešćivanja uma

opis: spojiti palac i srednji prst leve šake u krug, zatim provući srednji prst desne šake i spojiti sa palcem desne šake u lanac, a ostale prste spojiti i staviti na čelo u nivou trećeg oka

mudra osveščivanja uma
mudra osveščivanja uma
mudra osveščivanja uma
mudra osveščivanja uma
mudra osveščivanja uma

efekti delovanja: harmonizacija emocija i misli, sazrevanje trećeg oka

 


V mudra:

naziv: mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)

opis: spojiti palac i kažiprst leve šake u krug, zatim provući kažiprst desne šake i spojiti sa palcem desne šake u lanac, a ostale prste spojiti i staviti na grudi u predelu četvrte čakre

mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)
mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)
mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)
mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)
mudra sazrevanja Duše (mudra duhovnog srca)

efekti delovanja: harmonizacija odnosa sa sobom i drugima