Sazrevanje svesti


cena: 1800,00 rsd Poruči

Autori: Zoran i Milica Gruičić
Obim: 264 strana
Format: 21 x 15 cm
Publikovano: Novi Sad, april 2000. godine

OPIS:

Ova knjiga pokušava da odgovori na pitanja: šta je čovek i gde je on, da li može i kako da komunicira sa svetovima koje čulima ne zapaža, kako da ta komunikacija bude korisna, šta je svrha postojanja čoveka i kako do nje doći?

  • tehnike meditiranja i komunikacija preko Energije stvaranja
  • uputstva i ideje za primenu izloženih tehnika meditiranja
  • mogućnosti primene predloženih tehnika meditiranja
  • saznanja o višim Energetskim strukturama

SADRŽAJ:

U V O D
1. Uvodne napomene
2. Metod izlaganja
I TEHNIKA MEDITACIJE
1. Energija Stvaranja
2. Tehnika meditiranja
2.1. Tehnika snižavanja moždanih talasa (dubinsko meditiranje)
2.2. Tehnika usmerene pažnje
3. Kombinovano meditiranje
II PRIMENA TEHNIKE MEDITIRANJA NA ENERGETSKI RAZVOJ ČOVEKA
1. Funkcija nervnog sistema
2. Funkcija imunološkog sistema
3. Sinhronizacija rada čakri
4. Razvoj i Sazrevanje aure
5. Razvoj i sazrevanje Svetlećeg tela
6. Nadi kanali
7. Čakre na koži
8. Energetski kanali ruku
9. Osetilna funkcija ruku
10. Životni stub u fizickom telu
11. Isceljenje
12. Isceljenje od konkretnih bolesti
13. Eliminacija negativnih misli i emocija
14. Uticaj na otklanjanje životnih problema
15. Latice inteligencije
15.1. Izgled latica inteligencije
15.2. Funkcija latica inteligencije
15.3. Iskustvo u radu sa iaticama inteligencije
15.4. Vežbe
16. Iskorišćenost mozga
17. "Treće oko"
18. Intuicija
19. Kundalini
19.1. Pojam
19.2. Izgled Kundalini energije
19.3. Razni metodi "buđenja"
19.4. Preduslovi za aktiviranje Kundalini
19.5. Redosled aktiviranja Kundalini
19.6. Sazrevanje Kundalini
19.7. Komentar
20. Bindu
20.1. Pojam
20.2. Aktiviranje i sazrevanje Bindua
20.3. Upotreba Bindua
20.4. Upotreba Bindua kroz vežbanje
III PRIMENA TEHNIKE MEDITIRANJA U POSEBNIM OBLASTIMA
1. Tehnika merenja
2. Astralna projekcija (putovanje)
2.1. Pojam astralne projekcije
2.2. Tehnika putovanja
2.3. Funkcionisanje astralne projekcije
3. Paranormalno "viđenje"
3.1. Osnovne vrste "viđenja"
3.2. Načini "viđenja"
3.3. Mentalni vid
3.4. Tehnika vežbanja
4. Konstituisanje Energija
4.1. Osnovni načini konstituisanja Energija
4.2. Izvori emitovanja Energije
4.3. Programiranje (funkcija) Energija
4.4. Uticaj programiranja
5. Zaštita od geopatoloških zračenja
6. Zaštita od negativnih apstraktnih zračenja
7. Uklanjanje negativnih energetskih zapisa ("čimi")
8. Izrada talismana
8.1. Bitni elementi za izradu talismana
8.2. Tehnika izrade talismana
IV VIŠE ENERGETSKE STRUKTURE
1. Više Energetske Strukture
2. Uspostavljanje komimikacije sa VES
3. Odgovori
4. Analiza odgovora
5. Neposredna komunikacija
V LICNOST I ENERGIJE
1. Usklađivanje sa VES
2. Superego - ego - Beskonačnost
3. Flow: stanje bez ega
4. Tačke transformacije
5. Zablude o energetskim moćima
5.1. "Moć upravljanja Energijama"
5.2. "Moć nad sobom"
5.3. Raspad ličnosti (rasplinjavanje individualnosti)
5.4. Prevazilaženje problema (zabluda)
6. Aktivna pasivnost
7. Put slobode
8. Zrele Energetske Strukture
VI SAZREVANJE SVESTI
1. SVE (Postojanje - Stvaranje - Svest)
2. Znanje
3. Ljubav
4. Moć
5. Dimenzije Postojanja
6. Konstitutivni elementi čoveka
6.1. Individualna Svest
6.2. Duša
6.3. Inteligencija
6.4. UM (emocije i misli)
6.5. Fizicko telo (čula)
7. Zrela Svest
8. Na putu prosvetljenja
8.1. Put prepuštanja
8.2. Put spoznaje
9. Jednost
VII BESKONAČNA INDIVIDUALNOST - Tehnika meditiranja
1. Sazrevanje aure
2. Sazrevanje Svetlećeg tela
3. Sazrevanje Duše
4. Sazrevanje uma
5. Odnos Svest - Duša
6. Odnos Svest - um
7. Sazrevanje Svesti (individualizacija)
8. Jednost
ZAKLJUČAK
Indeks pojmova
Korisna literatura

 

 

——————————————

II PRIMENA TEHNIKE MEDITIRANJA NA ENERGETSKI RAZVOJ ČOVEKA

15.2. Funkcija latica inteligencije

...

Prema tome, latice inteligencije su sredstvo (instrument) u funkciji Svesti. Latice inteligencije "ne misle", to obavlja Svest. Latice inteligencije služe da sortiraju i povežu razne podatke da bi ih mogli koristiti u funkciji razvoja Svesti. Veći broj aktiviranih latica inteligencije znači veću mogućnost dotoka i prepoznavanja znanja (informacija), kao i njihovog povezivanja, a time i rast kreativnosti.

 

 

——————————————————

IV VIŠE ENERGETSKE STRUKTURE

1. Više Energetske Strukture

...

Na pitanje jednog od autora da mu se prikažu Više Energetske Strukture, počeli su se pojavljivati mnogobrojni oblici, a uz to je stigao i odgovor: "Mi imamo onakav oblik kakav je najpogodniji za ostvarenje ciljeva zbog kojih postojimo. Čoveku se prikazujemo kada je to potrebno i na način koji omogućava prenos znanja u skladu sa njegovim dostignutim nivoom razvoja."

Sa aspekta Svekolikog Postojanja postoje stalne i povremene Više Energetske Strukture.

Stalne Energetske Strukture su mnogobrojne i postoje u celokupnom Postojanju ...

 

——————————————————

 

VII BESKONAČNA INDIVIDUALNOST

7. Sazrevanje Svesti (individualizacija)

...

Sazrevanje individualne Svesti znaci postepeno uspostavljanje harmonije unutar Svesti, njeno usklađivanje sa Beskonačnom Svešću, Beskonačnim Procesom Stvaranja, odnosno sa Beskonačnim Postojanjem.

Proces sazrevanja Svesti obuhvata prožimanje i sjedinjavanje ,u jedinstveni proces koji obuhvata auru, Svetleće telo i Dušu. Navedene procese drugačije zovemo individualizacija Suesti.

Svest je suštinski proces samoprepoznavanja imanentan svekolikom procesu samoprepoznavanja Stvaraoca. Jedan od tih procesa je i samoprepoznavanje pojedinačne Svesti ...

 

 

 

Nazad