Integralna Meditativna Tehnika - 33 lekcije, alat za licni i duhovni razvoj


cena: 1800,00 rsd Poruči

Autori: Dušan Gruicic i Florian Fasel
Format: 21 x 15 cm
Publikovano: Novi Sad, Jul, 2021. godine

SADRŽAJ:

UVOD

Nivo I

PROČIŠĆENJE

Lekcija 1

TRI HARMONIJE

Lekcija 2

NADI KANALI

Lekcija 3

ČAKRE

Lekcija 4

BALANS

Lekcija 5

TRI TAN-TIJENA

Lekcija 6

EMOCIONALNI OŽILJCI

Lekcija 7

EMOCIONALNO ČIŠĆENJE

Lekcija 8

CENTAR ZA SREĆU I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

Lekcija 9

LATICE INTELIGENCIJE

Lekcija 10

ISCELJIVANJE

Lekcija 11

ZAŠTITANivo II

TRANSFORMACIJA

Lekcija 12

SAMOINICIJACIJA

Lekcija 13

KLJUČNA INFORMACIJA

Lekcija 14

KREATIVNA VIZUELIZACIJA

Lekcija 15

MENTALNO VIĐENJE

Lekcija 16

GRANTI

Lekcija 17

KUNDALINI

Lekcija 18

BINDU

Lekcija 19

IZVOR UMA

Lekcija 20

CELOVITI UM

Lekcija 21

SPOKOJAN UM

Lekcija 22

TRANSCENDIRANI UMNivo III

SAŽIVLJAVANJE

Lekcija 23

IZVAN KONCEPATA

Lekcija 24

ZLATNI TROUGAO

Lekcija 25

KREATIVNA EMPATIJA

Lekcija 26

SADAŠNJI TRENUTAK

Lekcija 27

NETI-NETI

Lekcija 28

LAŽNO JA

Lekcija 29

KO SAM JA

Lekcija 30

DIREKTAN PUT

Lekcija 31

DIJAMANTSKI PUT

Lekcija 32

SAMADI

Lekcija 33

NIRVANA

Dodatak
Literatura

Nazad