OSNOVNI POSTULATI (PRINCIPI) AIKIDOA


(prema učenju O'sen seja Moriheja Uešibe)

 

 

I Princip traženja istine 

"Aikido je Put Istine. Vežbanje Aikidoa je vežbanje Istine, a veština je rođena kao kamu-vaza, tj. delo Božanstva."

Aikido put ljubavi, str. 62. 

"Kada se duboko poklonite Univerzumu,
on Vam uzvraća naklonom,
kada uzviknete ime Božanstva,
ono odzvanja u Vama."

Srce aikida, str. 54. 

 

II princip univerzuma 

"... ako shvatite Aikido shvatićete i svrhu Univerzuma, upoznaćete same sebe..."

Aikido put ljubavi, str. 13. 

"Promenite svoje opažanje po pitanju toga kako Univerzum zapravo izgleda i deluje i preokrenite borilačke tehnike u nosioce Čistote, Dobrote i Lepote."

Srce aikida, str. 14. 

 

III Princip ljubavi 

"Aikido je Ljubav (ai)."

Put ljubavi, str. 74. 

"Ratnik prima poklon života
i uspostavlja život svuda
Ljubav je život, ona je
suština božanskog plana."

Srce aikida, str. 11. 

 

IV Princip harmonije 

"Najvežnije je da se vlastiti duh harmonizuje sa kretanjem Univerzuma,

Drugo je harmonizovanje vlastitog tela sa kretanjem Univerzuma,

Treće je harmonizovanje i energetsko spajanje duha i tela sa kretanjem Univerzuma."

Put ljubavi, str. 61.

 

"Aikido nije pobediti čoveka u svađi ili borbi, već u vlastitoj misiji, koju smo dobili od misije

Univerzuma, prevazići samog sebe i želju za pobedom."

Put ljubavi, str. 13. 

 

V Princip ujedinjene energije 

"Izvor Ujedinjene energije je energija pravog saosećanja i ljubavi."

Put ljubavi, str. 26.

 

"Ujedinjena energija - koren Snage ljubavi,
ljubavi koja mora da raste još više.
Ujedinjena energija se ne može
zapisati četkicom niti izraziti rečima
već se mora osetiti kroz realizaciju.
Ujedinjena energija -
Put koji se teško može analizirati,
a sve što je potrebno
je pratiti prirodno kretanje Neba."

Put ljubavi, str. 89. 

 

VI Princip kanalisanja energije 

"Kada se identifikujete sa vibracijom Univerzuma dolazi do uzajamne razmene. Ova transformacija je osnova veštine - čudesno delovanje energije. Tada se i vibracija Univerzuma prilagođava vašem telu i rađaju se svetlost, entuzijazam i snaga."

Put ljubavi, str. 59.
 

"Velika snaga je u čovekovoj misli i ona se mora vežbati, ali samo uz osećaj."

Put ljubavi, str. 57. 

 

VII Princip odsustva forme 

"Suština budoa je u tome da nema oblika, jer tada duh slobodno egzistira, a energija se pravilno kreće."

Put ljubavi, str. 45.
 

"Trougao predstavlja izvor i stvaranje energije kao i osnovni stav, krug mirnoću i savršenstvo, izvor nebrojenih tehnika, a kvadrat stabilnost, oblik i kontrolu.
...

Na dubljem nivou, ova tri oblika jesu osnovni principi promene koja podrazumeva proces pri kome se prelazi iz jednog oblika u drugi."

Srce aikidoa, str. 70. 

 

VIII Princip neopiranja 

"U Aikidu postoji partner, ali nema neprijatelja."
Put ljubavi, str.54.
 

"Umeće mira je nepobedivo jer se ne suprotstavlja ničemu."

Umeće mira, str. 60.
 

"Povrediti protivnika znači povrediti sebe."

Umeće mira, str. 67.
 

"Vežbanje Aikidoa je čin vere, uverenje u snagu ne-otpora."

Srce aikidoa, str. 57.  

 

IX Princip samospoznaje 

"Aikido je umetnost dubokog učenja

i veština upoznavanja samog sebe."

Srce aikidoa, str. 58.

 

"Tajna Puta Ratnika je da stoji usred Velike Praznine."

Srce aikidoa, str. 76.

 

"Konačno, zaboravite na tehnike. Što više napredujete sve manje se oslanjate na tehnike. Veliki Put je zapravo Ne-Put ili Nepostojanje Puta."

Srce aikidoa, str. 77.

 

 

Novi Sad, januar 2008.
Tekst pripremio:
Dušan Gruičić